CATEGORY

SPECIAL PRICE

back

รายละเอียดสินค้า

TV On Air Free Shipping

[Oxygen]Cake Maker เซตเครื่องทำขนมไข่พร้อมเครื่องปั่น แถมฟรี เครื่องทำแซนวิชแฟนซี

ราคาปกติ
2,280.-
พิเศษ
1,290.-
รหัสสินค้า
30004151
การจัดส่งสินค้า
จัดส่งโดย High Shopping
(2-3 วันทำการ)
คืน / เปลี่ยนสินค้า
ฟรี / คืนเงินหลังตรวจสอบสินค้า
วิธีการชำระเงิน
COD Credit Card Billpayment
open
จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
minus 1 plus
1,290.- delete
รวมราคา 1,290.-
ข้อมูลทั่วไป แบรนด์ :
Oxygen
  ชื่อสินค้า :

Cake Maker เซตเครื่องทำขนมไข่ พร้อมเครื่องปั่น แถมฟรี เครื่องทำแซนวิชแฟนซี

  รุ่น :

SW-06

คุณสมบัติ สี :

ตัวเครื่อง  : สีเงิน

  วัสดุ :

เครื่องทำขนมไข่ รุ่น SW-06
     ตัวเครื่อง : พลาสติกทนความร้อน
     เพลท
แม่พิมพ์ : สแตนเลสเคลือบสารกันติด ทำความสะอาดง่าย

เครื่องปั่น
     ตัวเครื่อง : พลาสติกเคลือบมันอย่างดี
     ใบมีด : สแตนเลสเกรดดี

เครื่องทำแซนวิชแฟนซี รุ่น SW-05
     ตัวเครื่อง : พลาสติกทนความร้อน
     เพลทแม่พิมพ์ :
สแตนเลสเคลือบสารกันติด ทำความสะอาดง่าย

  ข้อมูลทางเทคนิค :

เครื่องทำขนมไข่ รุ่น SW-06
     กำลังไฟฟ้า   :  750 วัตต์
     แรงดันไฟฟ้า   :  220 โวลท์ 

เครื่องปั่น
     กำลังไฟฟ้า   :  300 วัตต์
     แรงดันไฟฟ้า   :  220 โวลท์ 
     ความจุโถปั่น  :  1500 มิลลิลิตร

เครื่องทำแซนวิชแฟนซี รุ่น SW-05
     กำลังไฟฟ้า   :  750 วัตต์
     แรงดันไฟฟ้า   :  220 โวลท์ 

ปริมาตร ขนาด :

เครื่องทำขนมไข่  :  26 x 26 x 10  ซม.

เครื่องปั่น  :  19 x 15 x 35  ซม.

เครื่องทำแซนวิชแฟนซี  :  26 x 26 x 10  ซม.

  น้ำหนัก (กิโลกรัม) :

น้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า รายการสินค้าในกล่อง :

1. เครื่องทำขนมไข่ รุ่น SW-06  จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องปั่นพร้อมโถบด (สุ่มสี)  จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องทำแซนวิชแฟนซี รุ่น SW-05 จำนวน 1 เครื่อง

  การรับประกัน :

รับประกัน 1 ปี 

  อายุการใช้งาน : 

 

 

 

ศูนย์บริการ :  

 

รายละเอียดสินค้า :     

Oxygen Cake Maker เครื่องทำขนมไข่  รุ่น SW-06

     คุณสมบัติ
          • สามารถทำขนมไข่ได้ 6 ชิ้น
          • ตัวแม่พิมพ์เคลือบด้วยเทฟลอน
          • มีสัญญาณไฟแสดงสถำนะกำรทำงำน
          • ขนาดกะทัดรัด วางตั้งได ้ ประหยัดพื้นที่ ง่ายต่อการจัดเก็บ
          • เครื่องจะตัดกำรทำงานอัตโนมัติเมื่อทำขนมไข่เสร็จ
          • กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์
          • ขนาด  26 x 26 x 10 ซม.
 
เครื่องปั่น (สุ่มสี)
     คุณสมบัติ
          • กำลังไฟ 300 วัตต์
          • ความจุ 1500 มิลลิลิตร
          • ใชสำหรับปั่นทำน้ำผักผลไม ้ พร้อมด้วยโถบดของแห้ง
          • โถพลาสติก 2 แบบ โถปั่นแห้งและโถเปียก
          • ปุ่มปรับความเร็วได้ตั้้งแต่ระดับ 1-4
          • มีปุ่ม Pulse สำหรับหยุดชั่วครำวแล้วค่อยปั่นต่ออีกครั้ง ตามจังหวะการกดของผู้ใช้
          • ใบมีดสเตนเลสเกรดดี คมกริบ ไม่เป็นสนิม
          • ตัวเครื่องทำจำกพลาสติกเคลือบมันอย่างดี
          • ถอดล้างทำควำมสะอาดง่าย
          • เครื่องปั่นรุ่นยอดฮิต
          • ขนาด 19 x 15 x 35 ซม.
          • รับประกันสินค้า 1 ปี
 
แถมฟรี!!! KASHIWA เครื่องทำแซนวิชหน้ายิ้ม  รุ่น SW-05
     คุณสมบัติ
          • สำมารถทำแซนวิชหน้ายิ้มได ้ 2 ชิ้น
          • ตัวแม่พิมพ์เคลือบด้วยเทฟลอน
          • มีสัญญาณไฟแสดงสถำนะกำรทำงาน
          • ขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ง่ำยต่อการจัดเก็บ ทนทำนต่อการใช้งาน
          • เครื่องจะตัดกำรทำงำนอัตโนมัติเมื่อทำแซนวิชหน้ายิ้มเสร็จ
          • กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์
          • ขนาด  26 x 26 x 10 ซม.

 

วิธีการใช้ งานสินค้า :

 

     1. ก่อนเริ่มทำแซนวิซ ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้(ไฟสีแดงขึ้น) ประมาณ3นาที ไฟที่เครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คือพร้อมเริ่มใช้งาน
     2. ควรทาเนยหรือน้ำมัน เพื่อไม่ให้ ติดกระทะ แล้ววางขนมปัง และวาง ชีส แอม ไข่ดาว หรืออื่นๆตามที่ต้องการ
     3. ปิดฝา แล้วรอ 5-8 นาที แล้วเปิดดูว่า สุกหรือ ตามที่ต้องการหรือไม่

 

วิธีการดูแลรักษา :

ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

ข้อควรระวัง :

 

     1. ห้ามนำอุปกรณ์ตัวเครื่องแช่หรือจุ่มลงในน้ำหรือของเหลว

     2. ไม่ควรใช้ผ้าขัดถูแรงๆบริเวณแผ่นเพลท เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย

     3. เมื่อถอดล้างทำความสะอาด ก่อนการนำไปใช้ควรเช็ดให้แห้งสนิท

 

เขียนรีวิวสินค้า
ตั้งคำถาม
การจัดส่งสินค้า show
การคืน / เปลี่ยนสินค้า show
TOP