หมวดสินค้า

SPECIAL PRICE

back

ข้อตกลงและเงื่อนไข

www.highshopping.com ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ผู้ผลิตช่อง HIGH Shopping ซึ่ง ออกอากาศทางกล่อง PSI ช่อง 49 / BIG4 ช่อง 54 / GMMZ ช่อง 45 / DTV ช่อง 48 และ 63 โดยเปิดให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองการเลือกซื้อสินค้าของคนรุ่นใหม่ผ่านไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเว็ปไซต์ คุณลูกค้ายังสามารถ เข้าใช้บริการผ่าน Mobile Application ได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์

www.highshopping.com เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด ดังนี้

1. กรุณายืนยันและทำความเข้าใจ ‘ข้อกำหนดและเงื่อนไข’ ในการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชั่นทั้งหมด เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำและยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

2. การรักษาข้อมูลและบัญชีส่วนตัว (Account) สามารถกระทำได้ผ่านการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บเป็นความลับ หากกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้งานนั้นๆ ทางเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นการตกลงยอมรับการกระทำกิจกรรมดังกล่าวภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของลูกค้า หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรใช้บริการโดยมีผู้ปกครองแนะนำ เนื่องจากสินค้าบางชิ้นเหมาะสมสำหรับเด็ก แต่จำหน่ายให้ผู้ที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่มีให้บริการในเว็ปไซต์ โดย www.highshopping.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีส่วนตัว และปฏิเสธการให้บริการ รวมถึงแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ 

3. กรณีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

4. เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนตัวข้างต้นให้แก่ ไฮ ช็อปปิ้ง แล้ว ทางเราถือว่าท่านได้ยินยอมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ไฮ ช็อปปิ้ง สามารถทำการส่งเสริมการขาย และให้บริการข้อมูลอันเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือโปรโมชั่นของ ไฮ ช็อปปิ้ง ได้ ไม่ว่า โดยทางใดทางหนึ่งตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและส่งเสริมการขายของ ไฮ ช็อปปิ้งฒฝ

5. สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการใดๆ แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นรวมทั้งต่อบริษัท ผู้ใช้บริการต้องตกลงชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

6. ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารผ่าน www.highshopping.com ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ รีวิว คอมเม้นต์ ใต้รูปหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงการส่งอีเมลเพื่อเสนอแนะความเห็นหรือข้อติชม โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและศีลธรรม ละเว้นข้อความที่ ส่อเสียดไปในทางอนาจาร คุกคาม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการหมิ่นประมาท โฆษณา จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ (Spam) หรือปลุกปั่นความคิดเห็นด้านการเมือง ทั้งนี้ งดการใช้อีเมลปลอมหรือดำเนินกิจกรรมบนเว็ปไซต์ผ่านบัญชีผู้ใช้บริการรายอื่น โดยทีมผู้จัดทำเว็ปไซต์มีสิทธิแก้ไขหรือลบข้อความดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะสื่อสารกับ www.highshopping.com สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางอีเมล

8. เว็ปไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็ปไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็ปไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ดังกล่าว

9. ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และ การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าในวันที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ ทีมผู้จัดทำจะทำการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถาม หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ โดยจะรีบดำเนินการเจรจาก่อนจัดส่ง

11. ซอฟต์แวร์ที่อยู่บน www.highshopping.com เป็นทรัพย์สินของบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท (เว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น) ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานฟีเจอร์และฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ทั้งหมด โดยทีมผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำซอฟต์แวร์ของ High Shopping ไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โอนถ่ายให้บุคคลที่สาม ขาย ให้เช่า แจกจ่าย ทั้งนี้ บริษัทสามารถงดให้บริการหรือระงับสิทธิในการใช้บริการได้ทุกเวลา โดยอัตโนมัติ และไม่มีการแจ้งเตือน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทุกประการ 

12. ในการเข้าถึงเว็ปไซต์ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม แต่ละบริษัทมีนโยบายการให้บริการและคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกัน รวมถึงค่าบริการที่เกิดขึ้น โดย www.highshopping.com ไม่มีส่วนในการคิดค่าบริการดังกล่าว

13. ทางบริษัทฯ ไม่ส่งเสริมและห้ามให้มีการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ถอด ประกอบบางส่วนและทั้งหมดของซอฟต์แวร์บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็ปไซต์

14. เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง เคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ หรือระงับคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อรับฟังการยืนยันสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

กรุณาศึกษาเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งานและชำระสินค้าผ่าน www.highshopping.com ในที่นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การจัดส่งสินค้า

เรามีการบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าทั่วประเทศ โดยไม่มีขั้นต่ำในการซื้อสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ

การรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละรายการมีการรับประกันสินค้าแตกต่างกัน ตามแต่ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายจะกำหนด กรณีที่สินค้ามีปัญหาท่านสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร : 02-1234-555

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า / การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าราคาพิเศษ (เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท๊บเล็ต, และสินค้าไอทีอื่นๆ) ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ในการยกเลิกการสังซื้อสินค้า มีข้อจำกัด ดังนี้

1. สินค้าต้องไม่เปิดการใช้งาน,
2. สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) ไม่อยู่ในสภาพที่บริษัทจะรับคืนได้
3. สินค้าประเภทชุดชั้นในต้องไม่มีการใช้งานมาแล้ว

การคืนสินค้า : ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากวันที่บริษัทฯได้รับสินค้าไว้แล้ว โดยระยะเวลาให้เป็นไป ตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าขณะไปรับคืนสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีที่ต้องการรับบริการหลังการขาย

การเปลี่ยนสินค้า

ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถ แจ้งบริษัทฯเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
***ยกเว้น สินค้าประเภทพิเศษ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยน สินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ในการปลี่ยน สินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
1. สินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อ น และพิจารณาเป็นกรณีๆไป
2. สินค้าหมวดเสื้อผ้า/ แฟชั่น ที่ต้องการเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เ กิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)
3. สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใ ช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการข อปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่การส่งซ่อมแทน

กรณีมีข้อสงสัย : สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมายังหมายเลข 02-123-4555 หรือ www.highshopping.com

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TOP