หมวดสินค้า

SPECIAL PRICE

PRODUCT ON AIR

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

close page

ท่านสามารถตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนรายการได้ จากนั้นท่านจะได้รับบริการแจ้งเตือนรายการผ่านทางข้อความแบบสั้น (SMS) ตามเวลาที่กำหนดไว้

ขื่อรายการสินค้า
แก้ไขข้อมูลลูกค้า
ระยะเวลาการแจ้งเตือน
จำนวนการแจ้งเตือน
เวลาแจ้งเตือน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการให้ส่งข้อความแจ้งเตือนรายการจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้
  • ตารางออกอากาศรายการสินค้าของไฮช็อปปิ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีเหตุจำเป็น
  • บริการส่งข้อความแบบสั้น (SMS) สำหรับการแจ้งเตือนรายการสินค้านั้น จะไม่สามารถส่งได้ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนถึงช่วงเช้า( 00.00 น. - 09.00 น.)
TOP TOP